Ga naar inhoud

Projecten

Hieronder vind je een overzicht van sommige projecten, waaraan sinds mijn Freelance carrière gewerkt heb:

 • Regionaal Landschap Kempen en Maasland, project Verjonging tuinwijk waterschei

  • Kaarten maken van de verschillende topics
  • Data opzoeken, inwinnen
   Referentie: Trees Verhelle, Trees@rlkm.be
 • QGIS migratie bij Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):
  Data, projecten en procedures converteren van Arcgis naar QGIS.
  De ontwikkeling reeks interne QGIS tools (in python) aan de hand van de specifieke behoeften van de interne gebruikers van VMM.
  Code op Github: https://github.com/milieuinfo
  Referentie: Karel De Visscher, k.devisscher@vmm.be

 • De Geopunt plugin voor QGIS en Arcgis-desktop:
  Meewerken aan de functionele analyse.
  Het programmeren van de plugin voor QGIS in python
  Het programmeren van de plugin voor ESRI ArcGIS in .net.
  Het schrijven van de gebruikers handleiding.
  Webpagina: http://www.geopunt.be/nl/voor-experts/geopunt-plug-ins
  Referentie: Nick DeDecker, nick.dedecker@kb.vlaanderen.be

 • Opleiding QGIS-advanced bij de Belgische Technologische Coöperatie
  Focus op Raster en Vector analyse, model building en Geodatabases.
  Referentie: Jorieke Vincke: jorieke.vyncke@gmail.com

 • Integratie AIS (positie Schepen) binnen Arcgis-portal voor Haven van Antwerpen:
  Met behulp van ArcGIS geoevent server, live positie doorsturen naar Arcgis-portal. Uitvoeren configuratie, documentatie en viewer.
  Referentie: Ludo Nauws, Ludo.Nauws@portofantwerp.com

 • Geodata analyse, inventarisatie van gegevens en cartografie van Regionaal Landschap Kempen en Maasland.
  Het opzoeken, verwerken en analyseren van verschillende geografische gegevens, voor aanvraag tot werelderfgoed. Resultaten voorstellen op kaart.
  Referentie: Ina Metalidis, Ina@rlkm.be

 • Opleiding python-plugins voor QGIS-ontwikkelen voor AGT.
  Referentie: Pieter Jan Haest, pieterjan.haest@agt.be

 • Ontwikkeling QGIS plugin voor Geonovum:
  Het ontwikkelen van een plugin tegen API’s van het Nationaal Georegister in Nederland, analoog aan die voor Geopunt.
  Code op Github: https://github.com/warrieka/inspireNL
  Referentie: Albert van Kempen, a.vankempen@geonovum.nl

 • Helpen met de debuggen en ontwikkeling van een tool voor het analyseren van werknemers mobiliteit voor Sharp Software (eindklant Eurostation).
  Debuggen en programmeren van bijkomende functies binnen bestaande code in javascript.
  Referentie: Ben Abelshausen, ben.abelshausen@gmail.com

 • Ontwikkeling van een ‘GeoCMS’ voor NAZKA:
  Ontwikkeling van de webapplicatie in mongo/nodejs/javascript
  Referentie: Han Tambuyzer, han@nazka.be

 • Opleiding postgis voor IPIS:
  Schrijven en geven cursus inzake beheer en gebruik van een postgis-databank.
  Opzetten van de postgis databank in een cloudomgeving.
  Referentie: Filip Hilgert, filip.hilgert@ipisresearch.be

 • Gast Lesgever Hogeschool PXL:
  Het geven en schrijven de cursus “GIS begrijpen en gebruiken als IT-’er” onderdeel programmeren met GIS. Voornamelijk aan de hand van javascript en open source GIS software.
  Het ontwikkelen van de cursus en code-samples als interactieve webapplicatie in nodejs.
  Code op Github: https://github.com/warrieka/ol3course/
  Referentie: Kris Lentacker, Kris.Lentacker@pxl.be

Meer informatie over mij vindt u hier: Over mij